Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
stumped odstraňoval pařezy
stumped agitoval
stumped belhal
stumped mátl
stumper složitá otázka
stumper oříšek
stumping odstraňování pařezů
stumping belhání
stumpy pahýlovitý
stun ohromit
stun omráčit
stung sting/stung/stung
stung bodl
stung píchl
stunk stink/stank/stunk
stunk páchl
stunk zapáchal
stunned ohromený
stunned omráčený
stunned překvapený
stunned šokovaný
stunned udivený
stunned uchvácený
stunner kráska
stunner senzace
stunner kočka
stunning nádherný
stunning omračování
stunning úžasný
stunning ohromující
stunning omračující
stunning senzační
stunningly fantasticky
stunningly senzačně
stunt brzdit
stunt kaskadérský kousek
stunt kousek
stunt man kaskadér
stunt woman kaskadérka
stunted zakrslý
stunted zakrnělý
stuntman kaskadér
stupefaction ohromení
stupefaction ustrnutí
stupefy ohromit
stupefying otupující
stupefyingly omráčivě
stupendous ohromný
stupendously ohromně
stupid blbý
stupid hloupý
stupid stupidní
stupid pošetilý
stupid pitomý
stupid nerozumný
stupid hlupák
stupid otupený
stupid nesmyslný
stupid pitomec
stupid debilní
stupider hloupější
stupidest nejhloupější
stupidities hlouposti
stupidity hloupost
stupidity otupenost
stupidity stupidita
stupidly hloupě
stupor ůžas
stupor apatie
stupor netečnost
stupor otupění
stupor strnulost
stupor strnutí
stupor stupor
stupor tupost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy