Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Styria Štýrsko
Styx řeka Styx
Styx řeka v řecké mytologii
suability žalovatelnost
suasion domluva
suave zdvořilý
sub pod
sub rosa tajně
sub-continent subkontinent
sub-par nekvalitní
sub-standard neodpovídající standardu
sub-supplier subdodavatel
sub-zero záporný
subacid nakyslý
subacid kousavý
subacute toxicity subakutní toxicita
subalpine subalpínský
subaltern podřízený
subaqueous podvodní
subaqueous vodní
subarctic sub-arktický
subarctic subarktický
subatomic subatomární
subbase podloží
subbase podklad
subbranch pod-odvětví
subcategory podkategorie
subchannel podkanál
subchannels podkanály
subchronic study subchronická studie
subclass podtřída
subclasses podtřídy
subclavian situovaný pod klíční kostí
subcommittee podvýbor
subcommittee subkomise
subcompact dvoudveřové auto
subconscious podvědomí
subconscious neuvědomělý
subconscious podvědomý
subconsciously neuvědoměle
subconsciously podvědomě
subconsciousness podvědomí
subcontinent subkontinent
subcontinental sub-kontinentální
subcontract dodatek
subcontract subdodávka
subcontract subkontrakt
subcontractor subdodavatel
subcortical subkortikální
subcultural subkulturní
subculture subkultura
subcutaneous podkožní
subcutaneously podkožně
subdirectories podadresáře
subdirectory podadresář
subdivide dále dělit
subdivide rozdělovat
subdivided rozdělený
subdivision druhotné dělení
subdivision pododdělení
subdivisions pododdělení
subdominant subdominanta
subduction subdukce
subdue potírat
subdue zdolat
subdue podrobit
subdue potlačit
subdued podmaněný
subdued potlačený
subdued tlumený
subexpression podvýraz
subexpressions podvýrazy
subfamily podčeleď
subfield podpole
subfile podsoubor

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy