Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
subfolder podsložka
subgraph podgraf
subgroup podskupina
subgroups podskupiny
subharmonic subharmonický
subheading podnadpis
subhuman nelidský
subjacent ležící níže
subject podmět
subject téma
subject věc
subject osoba
subject subjekt
subject jedinec
subject námět
subject předmět
subject matter téma
subject matter sledovaný předmět
subject matter předmět
subject matter námět
subject to customs duty podléhající clu
subject-matter téma
subject-matter námět
subjected namáhaný
subjected podrobený
subjected vystavený
subjection namáhání
subjection podrobení
subjective subjektivní
subjectively subjektivně
subjectivism subjektivizmus
subjectivist subjektivista
subjectivity subjektivita
subjectivity subjektivnost
subjects předměty
subjects subjekty
subjects témata
subjoin dodat
subjoin přidat
subjugate podmanit
subjugate zotročit
subjugated podrobený
subjugation podmanění
subjunctive konjunktiv
sublanguage dílčí jazyk
sublayer podvrstva
sublease další pronájem
sublease pronájem pronajmutého
sublease podnájem
sublet podnájem
sublet podpronajmout
sublethal pesticide dose subletální dávka pesticidu
subletting podnájem
sublimate sublimovat
sublimated sublimoval
sublimation přeměna
sublimation sublimace
sublime sublimovat
sublime vznešený
sublimed sublimoval
sublimely naprosto
sublimest nejvznešenější
subliminal neuvědomělý
subliminal podprahový
subliminally neuvědoměle
sublimity ušlechtilost
sublingual podjazykový
sublist podseznam
sublittoral sublitorál
sublunary pozemský
sublunary světský
submachine gun rychlopalná pistole
submachine gun samopal
submarginal téměř okrajový
submarine ponorka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy