Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
submarine podmořský
submariner námořník v ponorce
submarines ponorky
submenu podnabídka
submerge ponor
submerged ponořený
submergence ponoření
submerges ponořuje se
submerging ponořovat
submerging ponořování
submersible ponorný
submersion ponoření
submersion zatopení
submission podání
submission podřízenost
submission poddanost
submission podrobení se
submission podrobení
submission podřízení
submission pokora
submissions odevzdání
submissions předložení
submissive poslušný
submissively poslušně
submissiveness poddajnost
submissiveness povolnost
submit podat
submit předložit
submit podrobit se
submit podřídit se
submit podvolit se
submit postoupit
submit a proposal předložit návrh
submits předkládá
submittable schopný odevzdání
submittable schopný předložení
submitted předložený
submitted podrobený
submitted podrobil se
submitted nabídl
submitter navrhovatel
submitter předkladatel
submitter zadavatel
submitting předkládání
submode dílčí vid
submodule podřízený modul
submultiplexed podrozdělení
subnetwork podsíť
subnormal podprůměrný
suboceanic podmořský
subocular podoční
suboptimal suboptimální
suborbital podočnicový
suborder podřád
subordinate poddaný
subordinate podřízený
subordinate podřídit
subordinated podřízený
subordination podřízenost
suborn navést
subplot vedlejší zápletka
subpoena obsílka
subpoena předvolání
subprogram podprogram
subprograms podprogramy
subrack kostra
subrange dílčí rozsah
subrange interval
subregional podoblastní
subrogate substituovat
subrogate nahradit
subrogation subrogace
subroutine podprogram
subroutines podprogramy
subschema podschéma

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy