Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
belting výprask
Belton Belton
belts pásky
belts opasky
beltway okružní silnice
beluga běluha
belvedere belvedér
bema kněžiště
bemire zablátit
bemoan naříkat
bemoaning oplakávání
bemuse zmást
bemused zmatený
bemusedly zmateně
bemusement zmatení
bemusement mystifikace
ben hora
Ben Ben
Ben Benja
bench hoblice
bench lavička
bench lavice
benches lavičky
benchmark výkonnostní test
benchmarking výkonnostní testování
benchmarks srovnávací testy
bend záhyb
bend ohýbat
bend zkřivit
bend ohnutí
bend oblouk
bend bend/bent/bent
bend hýbat se
bend ohnout
bend shýbnout
bend zatáčka
bend ohyb
bend otočit
bend obrátit
bend naklonit
bend nahnout
bend nahnul
bend nahne
bend forward předklánět
bend over backwards udělat vše pro
bend the rules přimhouřit oko
bend your ear poslouchej mě!
bend your elbow vypít několik piv
bended ohnutý
bender ohýbač
bender flám
bending ohýbání
Bendix Bendix
bends ohýbá
beneath pode
beneath pod
beneath dole
benedick novomanžel
benedict benedikt
Benedict Benedict
benedictine benediktin
benediction požehnání
benedictory žehnající
benefaction dobročinnost
benefactor dobrodinec
benefactor donátor
benefactors patroni
benefactress mecenáška
benefice beneficium
beneficed požívající prebendy
beneficence dobrodiní
beneficence dobročinnost
beneficent charitativní
beneficent dobročinný
beneficial užitečný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy