Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
substitute substitut
substitute náhražka
substitute zastoupit
substitute for sb náhražka koho
substitute for st náhražka čeho
substitute goods substituční statky
substitute inputs substituční vstupy
substituted nahradil
substituted nahrazený
substitutes náhrady
substitutes substituty
substituting nahrazující
substitution nahrazování
substitution substituce
substitution záměna
substitution effect substituční efekt
substitution effect of carbon taxes substituční efekt uhlíkové daně
substitutions náhrady
substrata substrát
substrate substrát
substratum substrát
substring podřetězec
substructure podstruktura
substructure substruktura
substructure subsystém
subsume zahrnout
subsume zařadit
subsumed zařazený
subsumption zařazení
subsumption zahrnutí
subsumption včlenění
subsurface podloží
subsurface drainage podzemní odvodnění
subsurface irrigation podpovrchová závlaha
subsystem subsystémy
subsystem podsystém
subsystem subsystém
subsystems subsystémy
subtask podúloha
subtenancy podnájem
subtenant podnájemce
subtenant podnájemník
subtend být protilehlý
subterfuge lest
subterfuge úskok
subterranean podzemní
subtext podtext
subthreshold podprahový
subtilize zjemnit
subtitle titulek např. ve filmu
subtitle podtitul
subtitle podtitulek
subtitle titulek
subtitled titulkovaný
subtitles podtitulky
subtitles podtituly
subtitles titulky
subtitling titulkování
subtle něžný
subtle jemný
subtle pronikavý
subtle duchaplný
subtle záludný
subtle bystrý
subtle lehký
subtle drobný
subtle citlivý
subtle prchavý
subtle tajemný
subtle zákeřný
subtle detailní
subtle choulostivý
subtle nepatrný
subtle subtilní
subtler jemnější

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy