Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
subtler nepatrnější
subtler rafinovanější
subtlest nejdelikátnější
subtlest nejnepatrnější
subtlest nejrafinovanější
subtleties nuance
subtleties nepatrnosti
subtlety jemnost
subtlety křehkost
subtlety subtilnost
subtlety bystrost
subtlety hnidopišství
subtlety mazanost
subtlety rafinovanost
subtlety nepatrnost
subtly lehce
subtly lstivě
subtly nepatrně
subtopic bod v obsahu
subtotal mezisoučet
subtract odčítat
subtract from sth odčítat z čeho
subtract from sth odčítat od čeho
subtract from sth odečíst
subtracted odečtený
subtracting odečítající
subtracting odečítání
subtraction odčítání
subtraction odečtení
subtractive odčítací
subtractive subtraktivní
subtracts odečítá
subtrahend menšitel
subtree podstrom
subtropical subtropický
subtropics subtropy
subtype podtyp
subunit dílčí jednotka
subunit subjednotka
subunits dílčí jednotky
suburb předměstí
suburban předměstský
suburbanisation suburbanizace
suburbanite obyvatel předměstí
suburbanization vytváření předměstí
suburbia předměstí
suburbs předměstí
subvention subvence
subvention podpora
subversion svrhnutí
subversion převrat
subversive podvratný
subversive rozvratný
subversively rozvratně
subversives rozvraceči
subvert podrýt
subvert svrhnout
subway podchod
subway podzemní dráha
subword podslovo
succeed následovat
succeed podařit se
succeed mít úspěch
succeed uspět
succeed podařit se
succeeded uspěl
succeeding následující
succeeding nastupující
succeeds následuje
succeeds nastupuje
success spěch
success zdar
success úspěch
successes úspěchy
successful spěšný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy