Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
successful úspěšný
successful zdařilý
successful podařený
successful zdárný
successful bidder vybraný dodavatel
successfull úspěšný
successfully zdařile
successfully úspěšně
succession postup
succession posloupnost
succession pořadí
succession sukcese (botanika)
succession sukcese (mikrobiologie)
succession následnictví
succession nástupnictví
succession sekvence
succession sled
succession sukcese
succession série
succession řada
successive následný
successive následující
successive postupný
successive jdoucí za sebou
successive approximation ADC AD převodník s postupnou aproximací
successive approximation register AD převodník s postupnou aproximací
successive drainage postupné odvodnění
successively postupně
successor následník
successor nástupce
successor následovník
successors následovníci
successors nástupci
succinate jantaran
succinct stručný
succinctly stručně
succinctly zhuštěně
succinctness strohost
succinctness zhuštěnost
succinic jantarový
succor pomoc
succour podpora
succour podpořit
succuba sukuba (ženský démon mající sexuální styk se spícími muži a vysávající jim tak sílu)
succubus sukuba (mužský démon mající sexuální styk se spícími ženami a vysávající jim tak sílu)
succulence šťavnatost
succulent šťavnatý
succulent sukulent
succumb podléhat
succumb podlehnout
succumb podřídit se
succumb ustoupit
succumb vzdát se
succumb to propadat
succumbed podlehl
succus šťáva
SUCDIC Situation Under Control
such takový
such takovýto
such tak
such a takový
such as jako
such as například
such-and-such ten a ten
suchlike podobný
suck sát
suck cucat
suck doušek
suck nasávat
suck odsávat
suck odsávání
suck srkat
suck sání
suck vycucat
suck vysát

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy