Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
suffered utrpěný
sufferer chudák
sufferer poškozený
sufferers trpí
suffering utrpení
suffering utrpění
sufferings bolesti
sufferings trápení
suffers trpí
suffice postačit
suffice stačit
suffice postačovat
suffice dostačit
sufficed postačil
sufficed stačil
suffices stačí
suffices postačuje
sufficiency dostatek
sufficient vhodný
sufficient dostatečný
sufficient přiměřený
sufficient dostatečný důkaz
sufficient dostačující
sufficient postačující
sufficient evidence postačující důkaz
sufficiently dostatečně
suffix přípona
suffixes přípony
suffixes sufixy
suffocate dusit
suffocate udusit
suffocate dusit se
suffocate zadusit
suffocated dusil
suffocated udusil
suffocating dusivý
suffocatingly dusivě
suffocation zadušení
Suffolk okres v USA
suffragan podřízený biskupa
suffrage volební právo
suffragette sufražetka
suffragist bojovník za hlasovací právo
suffuse zalít
suffuse zaplavit
suffused zalil
suffused zaplavil
suffusion zaplavení
SUFID Screwing Up Face In Disgust
sugar cukr
sugar ocukrovat
sugar cukrový
sugar glycid
sugar osladit
sugar sacharid
sugar sladit
sugar zlatíčko
sugar beet cukrovka
sugar beet cukrová řepa
sugar cane cukrová třtina
sugar lump kostka cukru
sugar maple javor cukrový
sugar-basin cukřenka
sugar-beet cukrová řepa
sugar-cane cukrová třtina
sugar-coated s cukrovou polevou
sugarcane cukrová třtina
sugarless bez cukru
sugarplum švestka v cukru
sugars cukry
sugars oslazuje
sugars přislazuje
sugars sacharidy
sugary sladký
suggest navrhnout

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy