Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sulk nevrlost
sulk trucovat
sulkily nevrle
sulkily zamračeně
sulkiness mrzutost
sulkiness nevrlost
sulking kazící náladu
sulky mrzutý
sulky nevrlý
sulky rozmrzelý
sullen mrzutý
sullen podrážděný
sullenly mrzutě
sullenly rozmrzele
sullenness mrzutost
sullenness podrážděnost
Sullivan Sullivan
sully poskrvnit
sully poskvrnit
sully pošpinit
sully potřísnit
sully špinit
sully zašpinit
sully znečistit
sulphate sulfát
sulphide sulfid
sulphonamides sulfonamidy
sulphur síra
sulphur sirnatý
sulphur sirný
sulphur sírový
sulphur bacteria sirná bakterie
sulphur boom vykvétání síry
sulphur digestion sirné vyhnívání (kanalizace)
sulphur dioxide kysličník siřičitý
sulphur trioxide kysličník sírový
sulphuric sírový
sulphuric acid kyselina sírová
sulphuring síření
sulphurize sířiti
sulphurize sířit
sulphurous siřičitý
sulphurous acid kyselina siřičitá
sulphurous gas kysličník siřičitý
sulphuryl sulfuryl
sulphuryl amide sulfamid
sulphuryl chloramide sulfamidchlorid
sultan sultán
sultana rozinka
sultanate sultanát
sultrily vášnivý
sultriness dusno
sultriness parno
sultry parný
sultry dusný
sum částka
sum součet
sum úhrn
sum suma
sum shrnout
sum sečíst
sum sčítat
sum souhrn
sum obnos
sum obnos
sum of money částka
sum total součet
sum up zrekapitulovat
sumach škumpa
Sumatra Sumatra
Sumatran obyvatel Sumatry
Sumerian sumerský
Sumerian týkající se Sumeru
Sumerian sumerština
summability sčitatelnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy