Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
summable sčítatelný
summand sčítanec
summaries součty
summaries souhrny
summarily sumárně
summarily zkráceně
summarise sumarizovat
summarised shrnutý
summarised sumarizovaný
summariser sumarizovatel
summarises shrnuje
summarises sumarizuje
summarising shrnování
summarising sumarizování
summarization sumarizace
summarize sečíst
summarize shrnout
summarize shrnovat
summarize sumarizovat
summarized shrnoval
summarized shrnutý
summarized sumarizoval
summarized sumarizovaný
summarizer sumarizovatel
summarizing shrnující
summary výtah
summary úhrnný
summary seznam
summary přehled
summary obsah
summary souhrnný
summary souborný
summary souhrn
summary sumární
summary hlášení
summary sestava
summary shrnující
summary shrnutí
summary sumarizace
summary zpráva
summation sumace
summation of toxic effects sumace toxických účinků
summed sečtený
summed shrnutý
summer letní
summer léto
summer school letní škola
summer solstice letní slunovrat
summer-house altán
summerhouse letní altán
summerhouse letní sídlo
summerhouse chata
summerhouse altán
summers léta
summertime léto
summery letní
summing sčítací
summing shrnování
summing sumační
summing up závěrečná řeč soudce
summing-up závěrečná řeč soudce
summit špička
summit vrchol
summit vrcholek
summit summit
summon přivolat
summon přivolávat
summon zavolat
summoned svolaný
summoner soudní posel
summons zavolání
summons obsílka
summons předvolání
summonses předvolání
summonses obsílky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy