Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
beneficial prospěšný
beneficial benefiční
beneficially prospěšně
beneficiaries příjemci dávek
beneficiary příjemce
beneficiary beneficiát
beneficiary beneficient
beneficiary beneficiární
beneficiary příjemce dávek
beneficiary-compensates principle. princip kompenzace příjemcem
beneficient dobročinný
benefit výsada
benefit prospívat
benefit dávka
benefit blaho
benefit benefiční
benefit odškodné
benefit dobrodiní
benefit podpora
benefit výhoda
benefit přínos
benefit prospěšnost
benefit prospět
benefit užitek
benefit prospěch
benefit/cost ratio criterion. rozhodovací pravidla
benefited profitoval
benefits výhody
Benelux země Beneluxu
Benelux Benelux
Benet Benet
benevolence laskavost
benevolence dobročinnost
benevolence shovívavost
benevolence benevolence
benevolent štědrý
benevolent shovívavý
benevolent benevolentní
benevolently benevolentně
Bengal Bengálsko
Bengali bengálský
Bengali Bengálec
benighted nevzdělaný
benightedly zaostale
benign benigní
benign vhodný
benign mírný
benign laskavý
benignancy dobrotivost
benignant blahoskloný
benignant laskavý
benignant blahosklonný
benignity vlídnost
benignity laskavost
benignly vlídně
benignly vhodně
Benin Benin City
Benin Benin
benison požehnání
Benjamin Benjamin
Bennett Bennett
Bennington Bennington
Benny Benny
Benson Benson
bent zahnutý
bent zakřivený
bent sklonil
bent ohnutý
bent bend/bent/bent
bent křivý
benthal bentál
Bentham Bentham
benthos bentos
Bentley Bentley
Benton Benton

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy