Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
superciliousness pohrdavost
supercity obří velkoměsto
supercomputer superpočítač
supercomputers superpočítače
superconducting supravodivý
superconductivity supravodivost
superconductor supravodič
superconductors supravodiče
supercooling podchlazení
supercritical superkritický
superdense superhustý
superduper skvělý
superego svědomí
superelevation převýšení
supererogation přehánění
superfamily nadčeleď
superficial povrchní
superficial plytký
superficial ledabylý
superficial hydraulic load povrchové hydraulické zatížení (nádrže)
superficiality povrchnost
superficiality ledabylost
superficiality plytkost
superficially povrchně
superficially zběžně
superficies plocha
superficies povrch
superfine prvotřídní
superfine výběrový
superfluity nadbytek
superfluous nadbytečný
superfluous přebytečný
superfluous postradatelný
superfluous zbytečný
superfluously nadbytečně
superfluously zbytečně
Superfund Program. program superfondu
supergiant veleobr
superglue superlep
superglue silné lepidlo
supergrass informátor
supergrass konfident
supergroup nadgrupa
supergroup nadskupina
superheat přehřátí
superheated přehřátý
superheater přehřívač
superhero superhrdina
superheroes superhrdinové
superhet superhet
superheterodyne receiver superhet
superhighway autostráda
superhighway dálnice
superhuman nadlidský
superimpose navršit
superimpose překrýt
superimpose překrývat
superimpose superimponovat
superimpose superponovat
superimpose vrstvit
superimposed naskládaný
superimposed navrstvený
superimposed překrytý
superimposed superponovaný
superimposition překrytí
superinfection superinfekce
superinfection zevní infekce
superintend dohlížet
superintendence řízení
superintendence vedení
superintendency funkce vedoucího
superintendent dozorce
superintendent inspektor
superintendent kontrolor
superintendent ředitel

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy