Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
superstitiously pověrčivě
superstore supermarket
superstratum superstrát
superstratum vrstva nahoře
superstructure nadstavba
supertanker obří tanker
supertanker supertanker
supervene zjevit se
supervise dohlížet
supervise kontrolovat
supervise dohlížet na
supervise dozírat
supervise mít dohled
supervise mít dozor
supervised dohlížel
supervised hlídaný
supervised kontrolovaný
supervising dohlížející
supervising dozor
supervising vedení
supervision dohled
supervision dozor
supervision inspekce
supervision kontrola
supervisions dohledy
supervisions dozory
supervisor vrchní dozorce
supervisor vedoucí
supervisor kontrolor
supervisor dohlížitel
supervisor dozorčí
supervisor supervizor
supervisor inspektor
supervisors dozorci
supervisors inspektoři
supervisory dohlížecí
supervisory dozorčí
supine pasivní
supine ležící naznak
supine na zádech
supper večeře
suppertime doba večeře
supplant vytlačit
supplanted vytlačený
supplanter náhrada
supple poddajný
supple přizpůsobivý
supple čilý
supplement dodatek
supplement doplněk
supplement doplňovat
supplement příloha
supplement doplatek
supplement přídavek
supplement doplnit
supplemental dodatečný
supplemental doplňující
supplementary dodatečný
supplementary doplňkový
supplementary dodatkový
supplementary přídavný
supplementary mineral fertilizing applicator přihnojovač (vody)
supplementation doplnění
supplementation zásobení
supplemented doplněný
supplements dodatky
supplements doplňky
supplements přílohy
suppleness ohebnost
suppleness pružnost
suppliant uctivý žadatel
suppliant žadonící
supplicant modlící se
supplicant prosebník
supplicant snažně prosící

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy