Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
supplicant žadatel
supplicate snažně prosit
supplication prosba
supplicatory pokorný
supplicatory prosebný
supplied zásobený
supplied dodávali
supplied dodáván
supplier dodavatel
suppliers dodavatelé
suppliers zásobovatelé
supplies zásoby
supplies dodává
supplies pomocný materiál
supplies dodávky
supplies zásobování
supply zprostředkovávat
supply dodat
supply dodatek
supply dodávání
supply dodávat
supply dodavatelsky
supply dodávka
supply dovoz
supply nabídka
supply nabídkový
supply nahrazovat
supply napájecí
supply napájení
supply napájet
supply obstarávat
supply posila
supply poskytnout
supply poskytnutí
supply přispět
supply příspěvek
supply přísun
supply přítok
supply přivádět
supply přívod
supply suplovat
supply suplující
supply uspokojit
supply zajistit
supply zásoba
supply zásobení
supply zásobit
supply zásobovací
supply zásobování
supply zásobovat
supply zásoby
supply zastat
supply zastoupit
supply zastupovat
supply přísun (do systému)
supply doplnit
supply nahradit
supply and demand nabídka a poptávka
supply and demand poptávka a nabídka
supply and demand curve křivka nabídky a poptávky
supply curve nabídková křivka
supply price nabídková cena
supply schedule schéma nabídky
supply water užitková voda
supply-side ze strany nabídky
supply-side nabídkový
supply-side economics nabídková ekonomika
supply-side economics ekonomie strany nabídky
supplying dodávající
supplying dodávání
supplying nahrazení
supplying nahrazující
supplying napájení
supplying poskytování
supplying zásobování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy