Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
support pomoc
support podpora
support nosník
support opřít
support podepřít
support podpěra
support podpěrka
support podpírat
support podporovat
support živit
support podpůrný
support podpora
support držák
support opěrný bod
support podpěrný bod
support výztuž
support opora
support opěra
support podepření
support podpořit
support vyztužit
supportability snesitelnost
supportable snesitelný
supported podporovaný
supported podporoval
supported podporován
supporter podporovatel
supporter fanoušek
supporter přívrženec
supporters fanoušci
supporters podporovatelé
supporters přívrženci
supporters příznivci
supporting doprovodný
supporting nosný
supporting opěrný
supporting podpěrný
supporting podporování
supporting podporující
supporting podpůrný
supporting document podpůrný dokument
supportive podporující
supportive podpůrný
supports podporuje
supposal předpoklad
suppose předpokládat
suppose domnívat se
supposed domnělý
supposed předpokládaný
supposed údajný
supposedly pravděpodobně
supposedly prý
supposedly údajně
supposes předpokládá
supposing předpokládající
supposing předpokládání
supposing připouštění
supposition předpoklad
suppositional domnělý
suppositional hypotetický
suppositious hypotetický
suppositious domnělý
supposititious podvržený
supposititious nepravý
suppository čípek
suppress potlačit
suppress zakázat
suppress zamlčet
suppress zrušit
suppressant supresivum
suppressed potlačený
suppressed inflation potlačená inflace
suppresses potlačuje
suppressible utajitelný
suppressing potlačující

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy