Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
suppression potlačení
suppression utajení
suppression zamlčení
suppressive potlačovací
suppressive zatajovací
suppressor odrušovač
suppressor potlačovatel
suppressor tlumivka
suppurate zhnisat
suppurate hnisat
suppurating hnisající
suppurating hnisavý
suppuration hnisání
suppuration supurace
supra dříve
supra výše
supranational nadnárodní
supranationalism teorie nadnárodního uspořádání
supraorbital nadočnicový
supremacist rasista
supremacist šovinista
supremacy nadvláda
supremacy nejvyšší moc
supremacy převaha
supreme svrchovaný
supreme vrchní
supreme vrcholný
supreme nejlepší
supreme nejvyšší
Supreme Being Bůh
Supreme Court Nejvyšší soud
supremely extrémně
supremely vrcholně
supremo hovorově šéf
Surabaya město - Indonésie
surcease zastavení
surcharge doplatek
surcharge přirážka
surcharge příplatek
surcharges doplatky
surcharges přirážky
surd iracionální
sure jistý
sure jistě
sure zaručený
sure bezpečný
sure spolehlivý
sure určitě
sure-fire jistý
sure-footed přesvědčený
sure-footed pevný
sure-footed spolehlivý
sure-footed stabilní
surefooted přesvědčený
surefooted pevný
surefooted spolehlivý
surefooted stabilní
surely jistě
surely pochopitelně
surely nepochybně
sureness spolehlivost
surer jistější
surest nejjistější
surety záruka
surety záruka
surf příboj
surf vlnobití
surf surfovat
surf and turf pokrm
surface polutanty
surface hladina
surface povrch
surface vynořit se
surface povrchový
surface vnější povrch

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy