Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
surface vnější strana
surface collecting trench sběrný odvodňovací příkop
surface drain odvodňovací příkop
surface drainage povrchové odvodnění
surface dump of radioactive wastes povrchové úložiště radioaktivních odpadů
surface instruments for detecting oil deposits povrchové nástroje pro detekování ropných zásob
surface irrigation gravitační závlaha
surface irrigation povrchová závlaha
surface mail pozemní pošta
surface protection povrchová ochrana (půdy)
surface transportation pozemní doprava
surface water povrchová voda
surface watering závlaha přeronem
surface-active povrchově aktivní
surface-to-air země-vzduch
surface-to-air missile raketa země-vzduch
surface-to-air missile system protiletadlový raketový systém
surface-to-surface raketa země - země
surfaced objevil se
surfaced vynořil
surfaced vyplul
surfaces povrchy
surfacing obrábění povrchu
surfacing povrchová úprava
surfactant detergent
surfactant detergentový
surfactant tenzid (PAL)
surfboard surfovací prkno
surfeit přebytek
surfeit nevolnost způsobená přesycením
surfeit přesycení
surfeit přebytek zdrojů
surfer surfař
surfers surfaři
surfing surfování
surge vysoká vlna
surge vzdouvání
surge prudká změna
surge vzkypět
surge dmout se
surge tryskat
surge příboj
surge nápor
surge nával
surge příval
surge vzdouvat se
surge nárůst
surge rázový impulz
surgeon chirurg
surgeon vojenský lékař
surgeons chirurgové
surgeries operace
surgeries chirurgické zákroky
surgery chirurgie
surgery operace
surgery operativní zákrok
surgery chirurgický zákrok
surgery operační sál
surgery ordinace
surgical pooperační
surgical operační
surgical vyžadující chirurgický zákrok
surgical chirurgický
surgically chirurgicky
surging kolísání
surging vlnění
Surinam Surinam
Suriname Surinam
surliest mrzutější
surliest nevlídnější
surlily mrzutě
surlily mrzutý
surliness mrzutost
surliness nevrlost
surliness rozmrzelost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy