Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
surrounded by obklopen
surrounding prostředí
surrounding obklopení
surrounding obklopující
surroundings okolí
surrounds obklopuje
surtax daňová přirážka
surtax přirážka
Surveillance stálý dohled
Surveillance stálé pozorování
Surveillance stálý dozor
surveillance pozorování
surveillance dohled
surveillance dozor
surveillance sledování
surveillance střežení
survey snímek
survey prohlídka
survey přehlédnout
survey plán
survey inspekce
survey dozor
survey dohlížet
survey pozorovat
survey mapovat
survey dotazování
survey přehled
survey šetření
survey zjištění
survey provádět průzkum
survey mapování
survey obhlídka
survey pozorování
survey prohlížet
survey prozkoumat
survey průzkum
survey souhrn
survey zkoumání
surveyed prohlédnutý
surveyed zkoumaný
surveying vyměřování
surveyor dozorce
surveyor zeměměřič
surveys průzkumy
survivability reálnost
survivability schopnost přežití
survivable přežitelný
survival přežití
survival of the fittest právo silnějšího
survivalist přeživší
survive přežít
survive přežívat
survive zůstat naživu
survived přežil
survives přežívá
surviving přežívající
survivor pozůstalý
survivors pozůstalí
survivors přežívající
Susan Susan
Susan Zuzana
Susanne ženské křestní jméno
susceptibility náchylnost
susceptible citlivý
susceptible umožňující
susceptible připouštějící
susceptible náchylný
SUSFU Situation Unchanged
sushi suši
Susie ženské křestní jméno
suslik syslovec obecny
suspect podezřelý
suspect podezřívat
suspect mít podezření
suspected podezřelý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy