Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
swell vzdouvání
swell zvětšit
swell up naběhnout
swell up opuchnout
swelled swell/swelled/swelled
swelled swell/swelled/swollen
swelled head nafoukanost
swellhead domýšlivec
swelling oteklina
swelling bobtnání
swelling otok
swelling zduřenina
swelter pařit se
swelter parno
Swenson Swenson
swept sweep/swept/swept
swept metl
swept shrnutý
swept smetený
swept vymetl
swept zametal
swept zametený
swept zametl
swept zmítaný
swept-back šípové křídlo
sweptback šípové křídlo
swerve vybočení
swerve dát faleš
swerve odchýlit
swerve zabočit
swerve zatočení
swerve zatočit
swerved vybočil
swerving vybočení
SWF Single White Female
swift běh
swift pohotový
swift rychlý
swift rorýs
swifter pohotovější
swifter rychlejší
swiftest nejrychlejší
swiftly hbitě
swiftly mrštně
swiftly okamžitě
swiftly rychle
swiftness hbitost
swiftness mrštnost
swig doušek
swig hlt
swig lok
swill pomyje
swill břečka
swill chlastat
swill down nalévat se
swilling chlastání
swim plavat
swim zaplavat si
swim swim/swam/swum
swim across přeplavat
swim-suit dámské plavky
swimmer plavec
swimmers plavci
swimming plavání
swimming bath krytá plovárna
swimming hole tůň
swimming pool bazén
swimming pool koupaliště
swimming pool plovárna
swimming trunks plavky
swimming-bath krytá plovárna
swimming-pool bazén
swimming-pool plovárna
swimmingly lehce
swimsuit plavky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy