Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
swimsuit dámské plavky
swimwear plavky
swindle podvádět
swindler podvodník
swindling podfukářský
swindling podvádění
swindling švindlování
Swindon Swindon
swine svině
swine darebák
swine prase
swineherd pasák vepřů
swing kývat se
swing swing/swung/swung
swing houpat se
swing houpat
swing kývat
swing klátit se
swing kyv
swing swing
swing door lítačky
swing producer nejaktivnější výrobce v kartelu
swing shift odpolední směna
swingeing ohromný
swinger promiskuitní člověk
swinging kolísání
swinging kývání
swinging svižný
swings houpe
swings kmity
swings švihy
Swink Swink
swipe švihnout
swipe udeřit
swipe ukrást
swipe švih
swiped ohnal
swiped udeřil
swipes ohání
swirl víření
swirl vířit
swirling vířit
swirling víření
swirly spletitý
swirly zamotaný
swish svištění
swish švihat
swishy šumivý
swishy šustivý
Swiss švýcarský
Swiss Švýcarský
Swiss Swiss
Swiss Švýcar
Swiss Švýcarka
swiss cheese ementál
switch vypínač
switch prepinac
switch isolator odpínač
switch off vypínat
switch off vypnout
switch on zapínat
switch on zapnout
switch over přepnout
switch point bod obratu
switch-off vypnutí
switch-off vypojení
switch-on zapnutí
switchable přepínatelný
switchback serpentina
switchblade zavírací nůž
switchblade hypotéka
switchboard centrála
switchboard rozvaděč
switchboard ústředna
switched přepnutý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy