Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sycamore smokvoň
sycophancy podlézavost
sycophant patolízal
sycophantic podlézavý
Sydney Sydney
Sykes Sykes
syllabary slabikář
syllabic slabičný
syllabify slabikovat
syllable slabika
syllabled slabičný
syllables slabiky
syllabub druh dezertového nápoje
syllabus program kurzu
syllabus sylabus
syllogism úsudek
syllogism sylogismus
syllogistic sylogistický
sylph sylfa
sylvan lesní
Sylvia Sylvia
Sylvie ženské křestní jméno
symbiont organizmus žijící v symbióze
symbiont symbiont
symbiosis symbióza
symbiotic symbiotický
symbiotically symbioticky
symbol symbol
symbolic symbolický
symbolical obrazný
symbolical symbolický
symbolically symbolicky
symbolise symbolizovat
symbolised symbolizoval
symbolism symbolika
symbolism symbolizmus
symbolist symbolista
symbolization symbolizace
symbolization znázornění
symbolize symbolizovat
symbology symbolika
symbols symboly
symmetric symetrický
symmetrical souměrný
symmetrical symetrický
symmetrically symetricky
symmetries symetrie
symmetrisation učinění symetrickým
symmetrization učinění symetrickým
symmetry souměrnost
symmetry symetrie
sympathetic soucítící
sympathetic dojímavý
sympathetic účastný
sympathetic solidární
sympathetic soucitný
sympathetically soucitně
sympathies sympatie
sympathies náklonnost
sympathise sympatizovat
sympathised soucítil
sympathised sympatizoval
sympathiser sympatizant
sympathisers stoupenci
sympathisers sympatizanti
sympathize soucítit
sympathize projevit soustrast
sympathize sympatizovat
sympathize with mít pochopení pro
sympathized soucítil
sympathized sympatizoval
sympathizer sympatizant
sympathizer stoupenec
sympathy soucit
symphonic symfonický

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy