Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
symphonies symfonie
symphony symfonie
symphony orchestra symfonický orchestr
symphysis symfýza
symposia sympozium
symposium sympozium
symposium diskuze
symptom příznak
symptom symptom
symptomatic příznačný
symptomatically příznačně
symptomatically symptomaticky
symptomatology symptomatologie
symptomless bezpříznakový
symptoms příznaky
symptoms symptomy
synagogue synagoga
synallagmatic reciproční
synanthropophyte synantropofyt
synapse synapse
synapses synapse
synapsis synapse
synaptic synaptický
sync synchronizační
sync synchronizovat
synchrocyclotron synchrocyklotron
synchromesh druh převodovky
synchronic synchronický
synchronicity synchronismus
synchronisation synchronizace
synchronise synchronizovat
synchronised synchronizovaný
synchronising synchronizující
synchronism synchronismus
synchronization synchronizace
synchronize synchronizovat
synchronized synchronizoval
synchronized synchronizovaný
synchronizer synchronizátor
synchronizing fázování
synchronizing synchronizace
synchronizing synchronizační
synchronoscope synchronoskop
synchronous synchronní
synchronously synchronně
synchrony synchronizace
synchroscope synchroskop
synchrotron druh urychlovače
synchrotron synchrotron
synclastic synklastický
synclinal synklinální
syncline synklinála
syncopate synkopovat
syncopated synkopovaný
syncopation synkopace
syncopation synkopování
syncope synkopa
syncretic synkretický
syndicalism syndikalismus
syndicalism syndikalizmus
syndicalist syndikalista
syndicate konsorcium
syndicate sdružení
syndicate syndikat
syndicate družstvo
syndicates sdružení
syndicates syndikáty
syndication publikování
syndrome syndrom
syndynamics syndynamika
synecology ekologie ekotopu
synecology synekologie
synergetic synergický
synergism součinnost
synergism synergismus

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy