Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Bernie Bernie
Bernie ženské křestní jméno
Bernie mužské křestní jméno
Berniece ženské křestní jméno
Bernstein Bernstein
Berra Berra
berries bobule
berry bobule
berry bobulovitý plod
berry jikra
berrylike podobný borůvce
berserk zběsilec
berserk zuřit
berserk zešílet
berserk zběsilý
berserker zběsilec
Bert Bert
berth lůžko
Bertha Bertha
Bertie Bertie
Bertillon Alphonse Bertillon
Bertillon system Bertillonův systém
Bertrand Bertrand
Berwick Berwick
beryl beryl
berylliosis berylióza
Beryllium Beryllium
Berzelius Jöns Jakob Berzelius
BES Bachelor of Engineering Science
beseech naléhat
beseech dožadovat se
beseech prosit
beseeching prosebný
beseechingly prosebně
beseem slušet
beset beset/beset/beset
beset zavalit
beset sužovat
beset trápit
besetting zakořeněný
besetting neodbytný
beside mimo to
beside kromě
beside kromě toho
beside vedle
beside při
beside myself velmi naštvaný
beside myself vztekem bez sebe
beside the point irelevantní
beside the point mimo mísu
besides mimo to
besides ještě
besides ostatně
besides vždyť
besides u
besides kromě toho
besides mimoto
besides mimo
besides vedle
besides při
besides ještě navíc
besides nadto
besides krom
besiege obléhat
besiege obtěžovat
besieged obtěžovaný
besieged obléhaný
besieger obléhatel
besmear umazat
besmear pošpinit
besmirch pošpinit
besom koště
besotted otupělý
besought zapřísahal
besought zapřísahán

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy