Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
synergism synergizmus
synergist synergista
synergistic součinný
synergy spolupráce
synergy synergie
synmorphology synmorfologie
synod synod
synonym synonymum
synonymic souznačný
synonymic synonymní
synonymity synonymita
synonymous shodný
synonymous synonymní
synonymously synonymně
synonyms synonyma
synonymy synonymika
synopses osnovy
synopses synopse
synopsis shrnutí děje
synopsis přehled
synopsis souhrn
synoptic synoptický
synoptical synoptický
synoptical přehledný
synoptist synoptik
synovial týkající se kloubního mazu
synovial sinoviální
synovial synoviální
synovitis synovitida
synphylogenesis synfylogenese
syntactic syntaktický
syntactical skladebný
syntactical syntaktický
syntactically syntakticky
syntagmatic syntagmický
syntax syntax
syntax skladba
synthesis syntéza
synthesise syntetizovat
synthesised syntetizovaný
synthesiser syntetizátor
synthesist syntetik
synthesize vyrobit syntézou
synthesize sloučit
synthesize syntetizovat
synthesized vyrobený syntézou
synthesized sloučený
synthesized syntetizovaný
synthesizer syntetizátor
synthesizers syntetizátory
synthesizing slučující
synthetic syntetický
synthetic umělý
synthetic ekistics syntetická ekistika
synthetical umělý
synthetical syntetický
synthetically synteticky
synthetize syntetizovat
syphilis syfilis
syphilitic příjičný
syphilitic syfilitický
syphilitic syfilitik
syphon odsát
syphon sifon
Syracuse Syrakusy
Syracuse Syracuse
sýrem a kořením) nacre perleť
Syria Sýrie
Syria Syria
Syrian Syrský
Syrian obyvatel Sýrie
Syrian Syřan
Syrian Syřanka
syringa šeřík
syringe injekční stříkačka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy