Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
syringe injekční
syringe stříkačka
syringe vstříknout
syrup sirup
syrupy sirupovitý
syrupy sentimentální
SYSOP SYStem OPerator
system systém
system soustava
system adaptibility adaptivnost systému
system behaviour chování systému
system boundary hranice systému
system component složka systému
system composition složení systému
system fungicide systémový fungicid
system herbicide systémový herbicid
system insecticide systémový insekticid
system reliability spolehlivost systému
system state stav systému
systematic systematický
systematic systematická
systematic soustavný
systematic botany soustavná botanika
systematic botany systematická botanika
systematic drainage systematická drenáž
systematic drainage systematické odvodnění
systematical systematický
systematical systematická
systematically systematicky
systematics systematika
systematisation systematizace
systematise systematizovat
systematism systémovost
systematist systematik
systematization systematizace
systematize systematizovat
systematized systematizoval
systemic systémový
systemic effects systémové účinky
systemically systémově
systems systémy
systems analysis analýza systémů
systems analysis systémová analýza
systems analyst systémový analytik
systole systola
systole stah
systolic systolický
SYT Sweet Young Thing
syzygy serazeni do zakrytu
tab poutko
tab tabelovat
tab tabulátor
tab key tabulátor (klávesa)
Tabasco tekutý kořenící přípravek
Tabasco sauce tekutý kořenící přípravek
tabbed panelové
tabbed tabulkové
tabbouleh tabbouleh
tabby drbna
tabernacle svatostánek
tabla indický bubínek
table stolek
table stůl
table deska
table stolní
table tabulka
table tabulka
table of contents obsah
table of keys číselník
table salt stolní sůl
table tennis stolní tenis
table wine stolní víno
table-tennis bat pálka na stolní tenis
table-tennis racquet pálka na stolní tenis
table-tennis table stůl pro stolní tenis

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy