Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
take přijmout
take přijímat
take připustit
take ubrat
take ubírat
take uchvátit
take utrpět
take výtěžek
take zabrat
take zachvátit
take zachytit
take získat
take a breath vdechnout
take a drive projet se
take a leak močit
take a look podívat se
take a look back poohlédnout poohlédl
take a nap zdřímnout si
take a poll odhlasovat
take a seat usednout
take a seat sednout si
take a seat posadit se
take a seat! posaď se
take a seat! posaďte se
take a stab at STH pokusit se o něco
take a stand zaujmout hledisko
take a stand zaujmout stanovisko
take a toss spadnout z koně
take aback překvapit
take about provádět
take action podniknout akci
take action přijmout opatření
take advantage těžit
take advantage využít
take advantage zneužít
take advantage of využít
take advantage of využít čeho
take advantage of vyzrát na koho
take after vyvést se po
take aim zacílit
take an interest in zajímat se o
take apart demontovat
take away odnášet
take away odnést
take away odvážet
take away odvézt
take away odvádět
take away odvést
take away odebrat
take back vzít zpět
take back odvolat
take by storm dobýt
take by storm vzít útokem
take care dát si pozor
take care postarat se
take care of postarat se o
take care of starat se o
take charge převzít vedení
take cover skrýt se
take cover ukrýt se
take down snést
take down bourat
take down rozebrat
take down sejmout
take down sesadit
take down sundat
take down zaprotokolovat
take down zaznamenat
take down zbořit
take drugs fetovat
take drugs dopovat
take effect nabýt platnosti
take effect nabýt účinnosti
take effect vstoupit v platnost
take exception mít výhrady

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy