Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
take exception to mít výhrady ke
take exception to namítat proti
take exception to vznést námitky
take fire vznítit se
take for pokládat za
take for granted pokládat za samozřej
take for granted nevážit si dost
take from odebrat
take heart sebrat odvahu
take heart vzmužit se
take heed dbát
take hold chopit se
take hold of chopit se
take in utržit
take in ujmout
take in charge vzít do vazby
take into account brát v úvahu
take into account vzít v úvahu
take into account zohlednit
take issue nesouhlasit
take it vzít to
take it přiznat se
take it easy jen klid!
take its course nechat svět běžet
take leave rozloučit se
take measures to do st přijmout opatření k
take measures to do st against st přijmout opatření proti
take note všimnout si
take note povšimnout
take notice of dbát
take notice of na
take oath složit přísahu
take off odkládat
take off odložit
take off vzlet
take off svlékat
take off svléknout
take off zout
take off zouvat
take off vzlétnout
take off clothes svlékat
take off clothes svléknout se
take off clothes svléknout
take off one s shoes zout se
take off one s shoes zouvat se
take off one s shoes zout
take off one s shoes zouvat
take off shoes zout
take office ujmout se funkce
take on přijmout
take on nabírat
take on (with) oddávat se (něčemu)
take out odstranit
take out vyjmout
take out vyřadit
take over převzít
take pains namáhat se
take pains usilovat
take pains vynasnažit se
take part účastnit se
take part in účastnit se
take part in zúčastnit se
take photographs fotografovat
take photos of fotografovat
take photos of vyfotografovat
take place konat se
take possession zmocnit se
take possession of zmocnit se
take revenge mstít se
take revenge pomstít se
take root zakořenit
take sb. up on sth. vzít koho za slovo
take seat beside přisednout
take sides zastat se
take stock provádět revizi

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy