Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
take the blame brát vinu
take the floor vzít si slovo
take the floor promluvit
take the rap vzít vinu na sebe
take the stand svědčit
take the trouble dát si práci s
take time trvat
take to navyknout si
take to oblíbit si
take to přilnout k
take together úhrnem
take together celkem vzato
take too much přebrat
take up přibrat
take up začít s
take up začít
take up ujmout se
take up with blíže se seznámit
take up with seznámit se s
take! vezmi si
take! vezměte si
take-away area svozová oblast (odpady)
take-home pay čistý plat
take-home pay čistá mzda
take-no-prisoners nebrat zajatce
take-off vzlétnutí
take-off rozmach
take-off vzestup
take-up zdvihání
takeable schopný sebrání
takeaway stánek s jídlem
takeaways stánek s jídlem
taken obsazený
taken zaujatý
taken vzatý
taken take/took/taken
taken vzali
taken in přijatý v
takeoff odložit
takeoff odpojit
takeoff odnést
takeoff odvézt
takeoff sundat
takeoff vzlétnutí
takeoff rozmach
takeoff vzestup
takeout vybírat
takeout vytáhnout
takeout vynést
takeout odstranit
takeout vyvézt
takeover převzetí
takeover převrat
taker příjemce
takers příjemci
takes bere
takes veze
takes nese
taking bere
taking vzetí
taking odnětí
taking odběr
taking uchvacující
taking off svlékání
taking over přejímka
takings tržba
talc mastek
talcum mastek
talcum powder pudr
TALD Tactical Air Launched Decoy
tale povídka
tale vyprávění
tale historka
talebearer drbna
talent talent

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy