Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
talent nadání
talent scout hledač talentů
talented talentovaný
talented nadaný
talented geniální
talentless netalentovaný
talents talenty
tales historky
tales povídky
tales příběhy
talic kurzíva
talisman amulet
talk mluvit
talk hovořit
talk pohovořit
talk řeč
talk vyprávět
talk vypravovat
talk hovor
talk rozmluva
talk přednáška
talk pohovor
talk rozhovor
talk proslov
talk a thing out of vymluvit
talk about hovořit o
talk about mluvit o
talk away hovořit dál
talk away prohovořit
talk back odmlouvat
talk back odpovídat
talk big chvástat se
talk big přehánět
talk into přemluvit k
talk of hovořit o
talk out prohovořit
talk out of rozmluvit
talk out of vymluvit
talk over probrat
talk over prodiskutovat
talk over prohovořit
talk rubbish kecat
talk show pořad
talkative ukecaný
talkative upovídaný
talkative užvaněný
talkative tlachavý
talkative povídavý
talkative mnohomluvný
talkative hovorný
talkativeness hovornost
talkativeness povídavost
talkativeness upovídanost
talkback reakce uživatele
talkback zpětný dotaz
talked mluvil
talker mluvčí
talkie zvukový film
talking mluvení
talking mluvící
talking to domluva
talking to vyhubování
talking-to domluva
talking-to vyhubování
talks mluví
tall vysoký
Talladega okres v USA
Tallahassee hl.m. - Florida v USA
Tallahatchie okres v USA
tallboy vysoký prádelník
taller vyšší
tallest nejvyšší
Tallinn hl.m. - Estonsko
tallish povětší
tallness výška

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy