Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
bespatter potřísnit
bespeak objednat si
bespeak zamluvit si
bespeak vyjednat
bespectacled obrýlený
bespoke na zakázku
bespoke na míru
bespoke zakázkový
besprent zkropený
besprinkle postříkat
besprinkle pokropit
best nejlíp
best nejlepší
best nejlépe
Best Achievable Control Technology (BACT). nejlepší dostupná ochranná technologie (BACT)
Best Available Technique (BAT) Nejlepší dostupná technologie
best available technology strategy strategie nejlepší dostupné technologie
best interests at heart s dobrým úmyslem
best man družba
best man svědek
best regards srdečné pozdravy
best wishes blahopřání
best-known nejznámější
best-seller bestseller
best-selling velmi úspěšný
bestial zvířecí
bestial bestiální
bestiality bestialita
bestiary bestiář
bestir rozkývat
bestir oneself rozhýbat se
bestow propůjčit
bestow umístit
bestow uložit
bestow udělit
bestow věnovat
bestow položit
bestow poskytovat
bestowal udělení
bestowed věnoval
bestowed udělený
bestrew posypat
bestrew poházet
bestride zcela ovládat
bestrode zcela ovládat
bestseller bestseller
bestseller bestseler
bestselling nejlépe se prodávající
bet vsadit se
bet sázka
bet bet/bet/bet
bet on vsadit na
bet on a lame rooster vsadit na outsidera
bet you dollars to donuts vsaď se že ...
beta beta
beta ve zkušebním provozu
beta v testovací fázi
beta particle částice beta
beta-lactamase beta-laktamáza
beta-mesosaprobity beta-mezosaprobita
betaine betain
betake odebrat se
betake oneself odebrat se
betatron betatron
betel betel
betel nut betelový ořech
bethel dům boží
bethink rozmyslet si
bethlehem betlém
Bethune Bethune
betide běda
betimes časně
betimes včas
betoken věstit
betoken naznačovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy