Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
tap kohoutek
tap ťukat
tap zaklepání
tap dance step
tap dance stepovat
tap dancer stepař
tap dancing stepování
tap-dance stepovat
tap-dance step
tap-dancer stepař
tap-dancing stepování
tapas malé španělské jídlo
tapdancing stepování
tape magnetofonová páska
tape pásmo
tape páska
tape deck přehrávač
tape drive páskové zařízení
tape measure svinovací metr
tape player přehrávač
tape record magnetofonová nahrávka
tape recorder magnetofon
tape recording nahrávání na pásku
tape-record magnetofonová nahrávka
tape-recorder magnetofon
taped nahraný na kazetě
taped nahraný
tapeline svinovací metr
taper kužel
taper zúžení
taper zahrotit
taper zužovat
taper zúžit
tapered zúžený
tapered zkosený
tapered zahrocený
tapered kuželovitý
tapering zužování
tapering zahrocení
tapering zašpičatělý
tapering kuželovitý
tapes pásky
tapestries tapisérie
tapestries zděné tkané koberce
tapestry čaloun
tapestry tapisérie
tapeworm tasemnice
taping nahrávání
taping nahrávka
tapioca škrobová přísada pokrmů
tapir tapír
tapped klepal
tapped napíchnutý
tapped napojený
tapper pecař
tappet vačka
tappet zdvihátko
tapping klepání
tapping odposlouchávání
tapping odpich
tapping poklep
taproom výčep
taproot hlavní kořen
taps ventily
tar dehet
tar asfalt
tar dehtovat
tar tér
Tara Tara
taramasalata řecké jídlo z jiker
tarantella tarantela
tarantism tarantismus
tarantula tarantule
Tarawa hl.m. - Kiribati
tarball archiv vytvořený tarem

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy