Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Tarbell Tarbell
tardily opožděně
tardiness nedochvilnost
tardy zdlouhavý
tardy opožděný
tare koukol
tare tára
TARFU Things Are Really F---ed Up
targer range cílové rozpětí
targer range střelnice s terči
target zaměřit
target úkol
target cílový
target cíl
target terč
target price cílová cena
target variable cílová proměnná
targeted cílený
targeted zaměřený
targeting cílení
targeting zaměřování
targeting zacilování
targeting návěstění terčem
targets cíle
targets terče
tariff sazba
tariff ceník
tariff sazebník
tariff tarif
tariff (duty) tarif (clo)
tariff barriers celní (tarifní) bariéry
tariffs tarify
tarmac asfalt
tarmac dehtový makadam
tarmac rozjezdová dráha
tarmacadam asfaltový chodník
tarn pleso
tarnation zatracený
tarnish matnost
tarnish pošpinit
taro druh tropické rostliny
taro taro
tarot taroková karta
tarp plachta
tarpaulin celtovina
tarragon estragon
tarring dehtování
tarry asfaltový
tarry dehtový
tarsal tarzální
tart koláč
tart ovocný koláč
tart lehká holka
tart děvka
tart běhna
tart coura
tart ostrý
tartan tartan
tartar zubní kámen
tartar fúrie
tartar xantipa
Tartar sauce tatarská omáčka
tartaric vinný
tartaric acid kyselina vinná
tartly kousavě
tartly sarkasticky
tartness jízlivost
TAS Timeline Analysis System
TASE Thrust Assessment Support Environment
Tashkent Taškent
task úkol
task úloha
task zatěžovat
task úkolový
task namáhat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy