Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
tauntingly škádlivě
taupe tmavošedý
taurine taurin
Taurus Býk
taut napnutý
tauten utáhnout
tauter napnutější
tautest nejnapjatější
tauting výsměšný
tauting posměšný
tautly napjatě
tautness napjatost
tautologic tautologický
tautological tautologický
tautologically tautologicky
tautology tautologie
tautomerism tautomerie
TAV Transatmospheric Vehicle
tavern hospoda
tavern hostinec
tavern krčma
taverna hospoda
taverna taverna
taverns hospody
taverns hostince
tawdry lesklý
tawdry blýskavý
tawdry křiklavý
tawdry okázalý
Tawney Tawney
tawny žlutohnědý
tax daňový
tax daň
tax zdanit
tax zdaňovat
tax poplatek
tax daň
tax uložit daň
tax uložit poplatek
tax vyměřit daň
tax abatement snížení daně
tax administration správa daní
tax adviser (consultant) daňový poradce
tax allowance (allowances against tax) daňová úleva
tax allowances/charge reliefs daňové úlevy/ úlevy z poplatků
tax assessment daňový výměr
tax assessment výměr daní
tax audit daňový audit
tax avoidance daňový únik
tax avoidance legální snížení daně
tax base základ daně
tax break daňová úleva
tax burden daňové břemeno
tax burden daňové zatížení
tax clearance daňové zúčtování
tax code daňový kód
tax collection vybírání daní
tax concession daňový ústupek
tax concession daňová úleva
tax credit daňový kredit
tax declaration daňové prohlášení
tax deductible odpočitatelný z daní
tax deductions daňový odpočet
tax evasion daňový únik
tax exemption osvobození od daně
tax exemption daňová výjimka
tax form daňový formulář
tax haven daňový ráj
tax holiday daňové prázdniny
tax incidence daňový dopad
tax inspector (inspector of taxes) daňový inspektor
tax liability daňová povinnost
tax loophole daňová mezera
tax multiplier daňový multiplikátor
tax paid zaplacená daň

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy