Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
tax payer daňový poplatník
tax proposal daňový návrh
tax rate daňová sazba
tax relief daňová úleva
tax return daňové přiznání
tax revenue příjem z daní
tax shelter daňový ráj
tax shelter daňové útočiště
tax threshold daňový práh
tax ustments daňové úpravy
tax year daňový rok
tax-deductible odpočitatelný od základu daně
tax-deductible odpočitatelný od daně
tax-exempt nepodléhající dani
tax-exempt osvobozený od daně
tax-exempt nezdanitelný
tax-exempt daňová výjimka
tax-free nezdaněný
tax-payer poplatník
taxability zdanitelnost
taxable zdanitelný
taxable income zdanitelný příjem
taxable items zdanitelné položky
taxable supply zdanitelná nabídka
taxation zdanění
taxation zdaňování
taxed zdaněný
taxes daně
taxi taxík
taxi jet taxíkem
taxi taxi
taxi rank stanoviště taxi
taxi stand stanoviště taxi
taxi-driver taxikář
taxi-driver taxikářka
taxi-rank stanoviště taxi
taxicab taxík
taxidermist preparátor
taxidermy preparování zvířat
taxidermy taxidermie
taxidriver taxikář
taximan taxikář
taximeter taxametr
taxing namáhavý
taxis taxe
taxis taxíky
taxis taxis
taxman berní úředník
taxon taxon (biologie)
taxonomic taxonomický
taxonomical taxonomický
taxonomically taxonomicky
taxonomist taxonom
taxonomy taxonomie
taxonomy systematika
taxonomy taxonomie (biologie)
taxpayer daňový poplatník
taxpayer poplatník
taxpayers daňoví poplatníci
taxpayers plátci
Taylor Taylor
taylor krejčí
TBC To Be Continued
tbd bude stanoveno
TBE To Be Expected
TBH To Be Honest
Tbilisi hl.m. - Gruzie
TBM Theater Ballistic Missile
TBYB Try Before You Buy
TC Telephone Call
TCB Taking Care of Business
TCBY Taking Care of Business
TCC Technology Coordination Committee
TCD The Cat s Dead
TCE Tricholoroethylene

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy