Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
TCE celkové emise CO
TCM metoda cestovních nákladů
TCT Time Critical Target
TDA Technology Development Approach
TDC Theater Deployable Communications
TDD The Dog s Dead
TDM Too Damn Many
TDP Time-Space-Position-Information Data Processor
TDP převoditelná povolení k znečišťování
TDPA Tactical Deception Planning Aid
TDR obchodovatelná práva vývoje
Te Te
tea čaj
tea čajový
tea leaf čajový lístek
tea lover osoba pijící ráda čaj
tea service čajová souprava
tea towel utěrka
tea-cloth utěrka
tea-room restaurace
tea-room čajovna
tea-service čajová souprava
teabag sáček čaje
teach naučit
teach učit
teach vyučovat
teach teach/taught/taught
teach a lesson dát někomu co pro to
teachable učenlivý
teachable naučitelný
teacher učitelka
teacher učitel
teacher profesor
teachers učitelé
teaches učí
teaching výuka
teaching učební
teachings nauky
teachings výuky
teacloth malý ubrus
teacloth ubrus
teacloth utěrka
teacup šálek
teak týkové dřevo
teak týk
teak týkový
teakettle konvice na čaj
teal modrozelený
team tým
team skupina
team družstvo
team mužstvo
team player týmový hráč
team spirit týmový duch
team sport týmový
team up spolupracovat
team-mate spoluhráč
teammate parťák
teammate spoluhráč
teams týmy
teamster řidič nákladního auta
teamster řidič
teamster šéf týmu
teamwork týmová práce
teamwork souhra
teapot konvice na čaj
teapot čajová konvice
tear slza
tear roztrhat
tear roztrhnout
tear trhat
tear tear/tore/torn
tear natrhnout
tear otrhat
tear potrhat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy