Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
tear rozervat
tear roztrhnutí
tear roztržení
tear slzet
tear trhlina
tear trhlinka
tear trhání
tear apart rozpoltit
tear away odtrhnout
tear down bourat
tear down demontovat
tear down zbourat
tear gas slzný plyn
tear off strhnout
tear off strhl
tear out trhnout
tear out trhat
tear out vytrhat
tear out vytrhávat
tear out vytrhnout
tear up roztrhat
tear up roztrhnout
tear up trhat
tear up rozervat
tear-gas slzný plyn
tear-off odtrhnout
tear-stained uplakaný
tearaway ztřeštěnec
teardrop slza
tearful uplakaný
tearful uslzený
tearfully plačtivě
tearfully uplakaně
tearfulness uplakanost
teargas slzný plyn
tearing prudký
tearing slzící
tearing trhající
tearjerker doják
tearless neplačící
tearoom čajovna
tearoom restaurace
tears pláč
tears slzy
tearstained uplakaný
tease škádlit
tease zlobit
teased škádlený
teasel počesávat
teaser ukázka
teaser vtipálek
teashop čajovna
teasing škádlení
teasingly škádlivě
teaspoon lžička
teaspoon kávová lžička
teaspoonful množství kávové lžičky
teaspoonful lžička
teat dudlík
teat vemeno
teatime čas na čaj
tebibit tebibit
tech technologie
tech průmyslovka
techie člověk zapálený do techniky
technetium technecium
technic technický
technic technika
technical odborný
technical technický
technical efektivnost
technical advance technický pokrok
technical antierosion measure technické protierozní opatření
technical assistance programmes programy technické asistence
technical change technická změna

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy