Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
technical expert technický expert
technical sergeant rotmistr
technical soil conservation measure technické protierozní opatření
technicalities formality
technicalities techniky
technicalities technologie
technicality formalita
technicality technika
technically technicky
technician technik
technician laborant
technicians technici
Technicolor metoda výroby filmu
technicolor barva
technics technika
technique technika
technique technologie
technique metody
techniques technologie
techniques metody
techniques techniky
techno styl hudby
techno techno
technocentrism technocentrismus
technocracy technokracie
technocrat technokrat
technocratic technokratický
technogenic landscape technogenní krajina (geochemie)
technologic water quality criterion technologické kritérium jakosti vody
technological technologický
technological externality
technological forecasting technologické předvídání
technologically technologicky
technologie technologie
technologies technologie
technologist technik
technologist technolog
technology technologie
technology technika
technology assessment hodnocení technologií
technology forcing standards standardy prosazované technologiemi
technophobia technofobie
technophobic technofobický
technosphere technosféra
tectonic tektonický
tectonically tektonicky
tectonics tektonika
Ted Božek
ted obracet
ted čechrat
teddy medvídek
Teddy Teddy
teddy bear medvídek
tedious nudný
tedious otravný
tedious zdlouhavý
tediously nudně
tediously otravně
tediously zdlouhavě
tediousness únava
tediousness nudnost
tedium nuda
tee místo odpalu míčku
tee-hee chichot
teed off naštvaný
teeing area odpaliště
teem hemžit se
teen mladý
teen mladistvý
teen dospívající
teen-age dospívající
teen-agers mládež
teenage věkem mezi 13 a 19 lety
teenage mladistvý
teenage dospívající

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy