Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
betray prozradit
betray oklamat
betray zradit
betrayal prozrazení
betrayal zrada
betrayed prozrazený
betrayed zrazený
betrayer zrádce
betraying zrada
betrays zrazuje
betroth zasnoubit
betroth zaslíbit
betrothal zásnuby
betrothed snoubenci
betrothed zasnoubený
bets sázky
better více
better sázkař
better sázející
better raději
better líp
better lépe
better zdokonalit
better zlepšit
better lepší
better half manželka
better half manžel
better late than never lepší přijít pozdě než nepřijít vůbec
better off zámožnější
better off bohatší
better than sex nejlepší
better than sex excelentní
better the devil you know... nový čert může být horší než ten starý
betterment zlepšení
betterment zdokonalení
betters zlepšuje
Betties Betties
betting sázení
betting sázkový
Betty Bětuška
Betty Betty
between mezi
between a rock and a hard place v těžké pozici
between the devil and the deep blue sea v těžké pozici
betwixt uprostřed
betwixt mezi
betwixt and between neschopnost rozhodnout se
bevel úkos
bevel sražený
bevel zešikmený
bevel faseta
bevel šikmý
bevel zkosit
bevel zešikmit
bevel sklon
bevelled zkosený
bevelled zešikmený
bevelling fasetování
beverage nápoj
beverages nápoje
Beverly Beverly
bevy hejno
bevy houf
bevy stádo
bevy of beauties skupina hezkých žen
bewail oplakávat
beware opatrovat
beware pozor
bewilder zmást
bewilder poplést
bewildered zaražený
bewildered zmatený
bewildered rozpačitý
bewildered popletený
bewildering matoucí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy