Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
telephones telefony
telephonic telefonní
telephoning telefonování
telephoning telefonující
telephonist telefonista
telephony telefonování
telephoto fototelegram
telephoto lens teleobjektiv
telephotograph fototelegrafie
telephotography telefotografie
teleport přenos hmoty telekinezí
teleprinter dálnopis
telescope dalekohled
telescope teleskop
telescopes dalekohledy
telescopic teleskopický
telescopic výsuvný
teletext teletext
telethon dlouhý pořad v TV
teletype dálnopis
teletypes dálnopisy
teletypewriter dálnopis
televise přenášet televizí
televised vysílaný
television televize
television televizní
television set televizor
televisions televize
televisor televizor
televisual televizní
teleworking zaměstnání na dálku
telex dálnopis
telexes dálnopisy (mn. č.)
telexes dálnopisy
tell povědět
tell povídat
tell říci
tell říct
tell říkat
tell vyprávět
tell vypravovat
tell rozlišovat
tell tell/told/told
tell oznámit
tell him off vynadat mu
tell off vynadat
tell on žalovat na
tell one s story vypovídat
tell story vypovídat
tell untruths lhát lže
tell-tale donašeč
tell-tale drbna
tell-tale klepna
teller pokladník
teller zaměstnanec u bankovní přepážky
telling vyprávějící
telling vyprávění
tellingly výmluvně
tells vypráví
tells říká
tells untruths lže
telltale donašeč
telltale donašečský
telltale drbna
telltale zrádcovský
telltale žalobník
telltale klepna
tellurian pozemský
tellurium tellur
tellurium telur
telly televize
temblor záchvěv půdy
temerity odvážnost
temerity smělost
temp pracovník na výpomoc

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy