Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Tempe Tempe
temper rozpoložení
temper temperovat
temper temperament
temper nálada
temper popouštět
temper vznětlivost
temper vztek
temper zmírnit
temper kalit
tempera tempera
temperament povaha
temperament temperament
temperamental náladový
temperamentally temperamentně
temperance střídmost
temperance ukázněnost
temperate klidný
temperate umírněný
temperate mírný
temperate střídmý
temperate ukázněný
temperately zdrženlivě
temperature teplota
temperature teplotní
temperature coefficient Q 10 teplotní koeficient
temperature coefficient teplotní koeficient Q 1
temperature gradient gradient teploty (vodní hospodářství)
temperature stratification teplotní stratifikace
temperature test teplotní test (mikrobiologie)
temperatures teploty
tempered kalený
tempered popouštěný
tempered temperovaný
tempering popouštění
tempering temperování
tempers nálady
tempest vřava
tempest bouře
tempest nepohoda
tempest zmatek
tempestuous bouřlivý
tempestuous rozbouřený
tempi rytmus
templar templář
Templar člen řádu Templářů
template forma
template šablona
template vzor
templates šablony
temple chrám
temple svatyně
temple spánek
Templeman Templeman
temples chrámy
templet vzor
templet šablona
Templeton Templeton
tempo rytmus
tempo tempo
temporal časový
temporality duchovní statky
temporality časnost
temporality světskost
temporally časově
temporaries provizoria
temporarily dočasně
temporarily protected area přechodně chráněná plocha
temporariness dočasnost
temporary dočasný
temporary přechodný
temporary provizorní
temporary prozatímní
temporary draining ditch dočasný odvodňovací příkop
temporary employment přechodné zaměstnání

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy