Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
temporary open drain dočasný odvodňovací příkop
temporary radioactive waste dočasně radioaktivní odpad
temporize vyčkávat
tempt svádět
tempt pokoušet
tempt fate pokoušet osud
temptation lákadlo
temptation pokušení
temptation svádění
temptation svod
tempted lákaný
tempted přitahovaný
tempted sváděný
tempter pokušitel
tempter svůdce
tempting lákavý
tempting svůdný
temptingly lákavě
temptress svůdkyně
tempura pokrm
ten deset
ten desítka
ten desetidolarovka
ten pairs of desatery
ten sets of desatery
ten times desetkrát
ten-crown coin desetikoruna
ten-degree beer desítka
ten-gallon hat kovbojský klobouk
tenability obhájitelnost
tenable udržitelný
tenacious houževnatý
tenacious vytrvalý
tenacious neústupný
tenacious soudržný
tenaciously houževnatě
tenaciously vytrvale
tenacity houževnatost
tenacity soudržnost
tenacity vytrvalost
tenacity urputnost
tenancies držby
tenancies pronájmy
tenancy nájem
tenant nájemce
tenant nájemník
tenant pachtýř
tenant farmer nájemce statku
tenantry nájemci
tenantry pronájem
tenants nájemci
tenants nájemníci
tench lín
tend sklon
tend dbát
tend jít
tend bdít
tend vést
tend kroužit
tend mířit
tend sloužit
tend stáčet
tend dohlížet
tend pěstovat
tend směrovat
tend mít sklon
tend mít záměr
tend ošetřovat
tend starat
tend připravit
tend obsluhovat
tend směřovat
tend klonit se
tend cílit
tend to směřovat k

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy