Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
tended měl tendenci
tended tíhl
tendencies tendence
tendencious tendenční
tendency tendence
tendency sklon
tendentious tendenční
tendentiously tendenčně
tender něžný
tender starostlivý
tender měkký
tender jemný
tender citlivý
tender nabídka
tender delikátní
tender ošetřovatel
tender pečovatel
tender veřejná soutěž
tender oferta
tender ošetřovatelka
tender tendr
tender konkurs
tender-hearted soucitný
tenderer předkladatel nabídky
tenderest nejjemnější
tenderfoot nováček
tenderfoot zelenáč
tenderhearted s měkkým srdcem
tenderhearted soucitný
tendering vyhlášení soutěže
tenderize rozklepat
tenderloin jemná svíčková
tenderly něžně
tenderness něha
tenderness něžnost
tenderness citlivost
tenderness jemnost
tenderness měkkost
tenders nabídky
tenders pečovatelé
tenders tendry
tending inklinování
tending ošetřování
tendinitis zánět šlachy
tendinitis tendinitida
tendon šlacha
tendril úponek
tends mít tendenci
tends mít sklon
tends směřovat
tenement činžák
tenement house činžovní dům
tenement house dům činžovní
tenement house činžák
tenementary nájemný
tenements byty
tenet dogma
tenet zásada
tenet princip
tenets principy
tenets zásady
tenfold desetinásobný
tenfold desateronásobný
tenfold desetinásobně
tenht desetiny
Tenn Tenn
tenner desetidolarovka
tenner desetilibrovka
Tennessee Tennessee
Tenney Tenney
tennis tenis
tennis tenisový
tennis ball tenisový míček
tennis court tenisové hřiště
tennis court tenisový dvorec

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy