Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
tennis elbow tenisový loket
tennis-ball tenisový míček
tennis-court tenisový kurt
tennis-court tenisový dvorec
Tennyson Tennyson
tenon čep
tenor smysl
tenor tenor
tenor ráz
tens desítky
tense napínavý
tense nervózní
tense strnulý
tense napnout
tense napnutý
tense napjatý
tense čas
tensely napjatě
tenseness napjatost
tenser napjatější
tenses napíná
tensest nejnapjatější
tenside tenzid (PAL)
tensile tahový
tensile tažný
tensiometer tenziometr
tension napětí
tension napnutí
tension pnutí
tension tenze
tensional napínací
tensional tažný
tensions napětí
tensity napjatost
tensor napínač
tensor tenzor
tensors tenzory
tent stan
tentacle tykadlo
tentacle chapadlo
tentacles chapadla
tentacular chapadlovitý
tentative předběžný
tentative zkusmý
tentative provizorní
tentatively předběžně
tenterhook napínací háček
tenth desátý
tenth desetina
tenthly za desáté
tenths desetiny
tents stany
tenuity řídkost
tenuity štíhlost
tenuity tenkost
tenuous slabý
tenuous tenký
tenuously tence
tenure držení
tenure pronájem
tenure funkční období
tenurial týkající se zástavy
TEO Technology Executive Officer
TEOTWAWKI The End Of The World As We Know It
TEP obchodovatelná emisní povolení
tepee vigvam
tepid vlažný
tepidity vlažnost
tepidness vlažnost
TEQ obchodovatelná emisní kvóta
tequila meskal
tequila tequilla
terabyte terabajt
teratogenic substance teratogenní látka
teratology teratologie

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy