Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
terbium terbium
TERC Turbine Engine Research Center
tercel sokol
tercelet sokol
tercentenary výročí 300. let
tercentennial třistaletý
Teresa Teresa
tergiversate vymlouvat se
tergiversate vytáčet se
tergiversation odpadlictví
tergiversation vytáčka
tergiversation výmluva
term období
term termín
term semestr
term pojmenovat
term pololetí
term doba
term lhůta
term podmínka
term subjekt
term doba
term název
term pojem
term nazvat
term označení
term výraz
term deposit termínovaný vklad
term insurance životní pojištění
term loan termínovaná půjčka
term loan termínový úvěr
term-time školní rok
termagant hašteřivý
termagant svárlivý
termagant štěkna
termagant xantipa
termed označený
termed pojmenovaný
terminal konečný
terminal termínový
terminal terminál
terminal mezní
terminal koncový
terminal plate svorkovnice
terminal strip svorkovnice
terminally konečně
terminals terminály
terminate uzavřít
terminate zakončit
terminate přestat
terminate ukončit
terminate skončit
terminate končit
terminated ukončený
terminates ukončuje
terminating ukončující
terminating uzavírající
termination dokončení
termination koncovka
termination ukončení
termination ukončování
termination zakončení
termination závěr
termination konec
termination skončení
terminations ukončení
terminative omezovací
terminator terminátor
terminator zakončovač
terminator ukončovač
terminators terminátory
termini koncový bod
termini konec
terminological názvoslovný
terminological terminologický

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy