Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
terminology terminologie
terminology názvosloví
terminus konečná
terminus konečná stanice
termite termit
termly semestrálně
terms podmínky
terms podmínky
terms podmínky dohody
terms smluvní podmínky
terms termíny
terms of payment (payment terms) platební podmínky
terms of reference působnost
terms of sale prodejní podmínky
terms of trade obchodní podmínky
terms of trade směnné podmínky
termtime školní rok
tern rybák obecný
ternary ternární
ternary trojitý
terpsichorean taneční
Terra Terra
terra země
terra půda
terrace terasa
terrace balkon
terraced terasovitý
terracing terasování
terracotta terakota
terrain terén
terrapin sladkovodní želva
terrarium terárium
terrazzo druh podlahové krytiny
Terre Terre
terrene zemský
terrene pozemský
terrestrial pevninský
terrestrial pozemní
terrestrial pozemský
terrestrial suchozemský
terrestrial terestrický
terrestrial zemský
terrible hrozný
terrible strašný
terrible děsivý
terribly hrozně
terribly strašně
terrier teriér
terrific báječný
terrific velkolepý
terrific hrozný
terrific strašný
terrific fantastický
terrifically ohromně
terrifically strašně
terrified poděšený
terrified vyděšený
terrifies straší
terrify vyděsit
terrify zastrašit
terrify poděsit
terrifying děsivý
terrifying úděsný
terrifyingly úděsně
terrine polévková mísa
territorial teritoriální
territorial územní
territorial waters teritoriální vody
territorial waters územní vody
territoriality teritorialita
territorially teritoriálně
territories teritoria
territory území
territory oblast
territory areál

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy