Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
territory teritorium (zoologie)
terror hrůza
terror teror
terror děs
terror postrach
terror teroristický
terror zděšení
terror-stricken vyděšený hrůzou
terrorise terorizovat
terrorised terorizovaný
terrorism terorismus
terrorist terorista
terrorist teroristický
terroristic teroristický
terrorists teroristé
terrorization zastrašování
terrorize terorizovat
terrorize zastrašovat
terrorized terorizoval
terrorized terorizovaný
terrorized zastrašoval
terrors hrůzy
terrors terory
terry froté
terry towel froté ručník
terse jadrný
terse pádný
terse střízlivý (sloh)
terse strohý
terse stručný
tersely stručně
terseness výstižnost
terser obsažnější
terser stručnější
tertiary terciální
tertiary sphere odvětví služeb
tertiary sphere terciální sféra
Tess Tess
tessellate vytvořit mozaiku
tessellate mozaikovat
tessellated mozaikový
tessellation tvorba mozaiky
tessellation mozaikování
tesseral krychlový
Tessie ženské křestní jméno
test test
test vyzkoušet
test zkoušet
test odzkoušet
test otestovat
test prověřit
test testovat
test zkouška
test bore hole kontrolní vrt
test case zkušební případ
test drive testovací jízda
test drive provést zkušební jízdu
test drive zkušební jízda
test pilot zkušební pilot
test pit půdní sonda
test room zkušebna
test tube zkumavka
test-drive provést zkušební jízdu
test-drive zkušební jízda
test-fly zkušebně létat
test-tube zkumavka
test-tube baby dítě ze zkumavky
testability schopnost být testován
testable prověřitelný
testable testovatelný
testament poslední vůle
testament závěť
testamentary testamentární
testamentary závěťní
testaments závěti

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy