Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
testate zůstavitel
testator zůstavitel závěti
testatrix zůstavitelka
tested testovaný
tester zkoušeč
testers testeři
testes varle
testes varlata
testicle varle
testicles varlata
testicular testikulární
testicular athropy atrofie varlat
testier podrážděnější
testiest nejpodrážděnější
testified dosvědčil
testified svědčil
testified vypovídal
testifies vypovídá
testifies svědčí
testify vypovídat
testify dosvědčit
testify svědčit
testily popudlivě
testimonial vysvědčení
testimonial osvědčení
testimonial certifikát
testimony svědectví
testimony výpověď
testiness nevrlost
testiness podrážděnost
testing testování
testing room zkušebna
testis varle
testosterone testosteron
TestPAES Test Planning
tests testy
testy podrážděný
tetanic tetanický
tetanus tetanus
tetchily podrážděně
tetchy podrážděný
tether provaz na uvázání
tether uvázat
tether provaz
tether řetěz
tetra druh tropické ryby
tetrachloride tetrachlorid
tetrachloroethane tetrachloretan
tetrachloroethylene tetrachloretylen
tetracycline tetracyklin
tetraethyl lead tetraetyl olova
tetragon čtyřúhelník
tetragonal čtyřúhelníkový
tetragonal tetragonální
tetrahedra čtyřstěn
tetrahedral čtyřboký
tetrahedral čtyřstěnný
tetrahedron čtyřstěn
tetrameter čtyřstopý verš
tetrode tetroda
tetroxide tetroxid
tetter ekzém
tetter vyrážka
Teuton Teuton
teutonic teutonský
Teutonic germánský
TEV celková ekonomická hodnota
Texan Texasan
Texan texaský
Texas Texaský
Texas stát v USA
Texas okres v USA
Texas Texas
text text
text textový

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy