Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
text článek
text editor textový editor
text file textový soubor
textbook učebnice
textbook cvičebnice
textbooks učebnice
textile textil
textile textilní
textile material textílie
textiles textilie
textiles textily
texts texty
textual textový
textuality textualita
textually textově
textural texturový
textural tkaninový
texturally tkaninově
texture textura
textures textury
Thai thajský
Thai Thai
Thai thajština
Thailand Thajsko
Thalia ženské křestní jméno
thalidomide thalidomid
thallium talium
thallium thalium
thallus stélka
thallus steblo
thalweg koryto
Thames Temže
Thames Thames
than než
than nežli
thanatocoenosis tanatocenóza
thane zeman
thank děkovat
thank poděkovat
thank dík
thank goodness bohudíky
thank goodness zaplať pánbůh
thank you děkuji
thank you děkuji vám
thanked poděkoval
thankful vděčný
thankfully vděčně
thankfulness vděčnost
thankless nevděčný
thanklessly nevděčně
thanks dík
thanks díky
thanks poděkování
thanks a lot díky moc (hovor.)
thanks to díky
thanksgiving děkování
thanksgiving díkuvzdání
Thanksgiving Day den díkůvzdání
thanksgivings díkůvzdání
that onen
that tamten
that ten
that že
that jenž
that tu
that tou
that ona
that ta
that tomu
that onoho
that toho
that tím
that tom
that ono
that to

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy