Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
bewilderingly matoucím způsobem
bewilderment zmatek
bewitch očarovat
bewitch okouzlit
bewitching okouzlující
bewitching kouzelný
bewitchment okouzlení
bewitchment očarování
bewray odhalit
bey bej
beyond přes
beyond navíc
beyond nade
beyond na druhé straně
beyond dále než
beyond za
beyond competition bez konkurence
beyond compute nepředstavitelný
beyond compute nevyčíslitelný
beyond compute nevypočítatelný
beyond endurance nesnesitelný
beyond everything vrchol všeho
beyond help ztracený případ
beyond repair neopravitelný
beyond the pale za hranicí
bezant bezant
bezel faseta
bezoar bezoár
Bhagavad-Gita Bagavadgita (Zpěv Vznešeného-indický epos)
bhang hašiš
Bhutan Bhútán
bi bisexuální
bi bisexuál
bi- obou-
bi- bi
bi-directional obousměrný
bi-monthly čtrnáctidenní
bi-weekly dvoutýdenní
bi-weekly čtrnáctidenní
Bialystok město - Polsko
Bianco Bianco
biannual půlroční
biannual pololetní
biannually pololetně
biannually dvakrát za rok
bias náklonnost
bias odklon
bias předpojatost
bias sklon
bias zaujatost
bias rotace
bias ovlivnit
bias odchylka
bias klidový proud
bias vliv
biased zkreslený
biased předpojatý
biasing odchylování
biathlon biatlon
biaural dvouušný
biaural dvouuchý
biauricular biaurikulární
biaxial dvouosý
bib brindáček
bib bryndáček
bibelot tretka
bibelot cetka
Bible Bible
Bible Bible
biblical biblický
Biblical biblicky
bibliographer bibliograf
bibliographic bibliografický
bibliographical bibliografický
bibliographies bibliografie

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy